Så blir 112 tillgängligt för alla

För många av oss är det en självklarhet att kunna ringa nödsamtal vid krissituationer. Men vissa grupper i samhället, som döva, dövblinda och hörselskadade, har fortfarande begränsade möjligheter att nå fram till larmoperatörer och få snabb hjälp. Att göra nödsamtal mer tillgängliga är en global utmaning, samtidigt som tekniken skapat nya sätt att kommunicera.

Sedan början av 2000-talet har flera nya tjänster, som sms och geopositionering, utvecklats. Vi ser även minskade kostnader för både mobiltelefoner och dataöverföring. Samhället moderniseras. De nya förutsättningarna ger bättre möjligheter att hjälpa människor i nöd – nästa generation 112 är på väg.  

Nödsamtal på lika villkor

I Europa finns det idag ett stort engagemang för att döva, dövblinda och hörselskadade ska kunna ringa nödsamtal på samma villkor som andra. Något de tyvärr ofta saknar möjlighet till idag: En del länder erbjuder inte mer än fax, vilket till exempel kan orsaka problem vid bostadsbränder där offren tvingas lämna hemmet för att försöka sätta sig i säkerhet – och då endast med förhoppningen om att någon annan kontaktar räddningstjänsten.

SMS till 112

Ett flertal länder har satsat på sms för att alla ska kunna nå 112 teletjänstcentraler. Att kommunicera utan både röst och ljud har många fördelar. Dels kan larmoperatörer och människor med alternativ och kompletterande kommunikationsförmåga kommunicera med varandra. Men nödställda får också möjlighet att kontakta 112 diskret i krislägen där det är oönskat att påkalla uppmärksamhet. Till exempel vid pågående terrordåd, skolskjutning eller intrång i hemmet.

Likväl har sms-tekniken sina begränsningar och i många europeiska länder krävs förhandsregistrering för SMS-kontakt. Dessutom kan du inte försäkra dig om att den andra parten har sett ditt sms. Lägg därtill att samtalen kan ta upp till 17 minuter att hantera. Det innebär dels att du upptar en larmoperatör under lång tid, dels att hjälpen riskerar att dröja i en situation som kan vara på liv och död.

NG112

Med Next Generation 112 finns det goda förutsättningar att göra nödsamtal mer tillgängliga för alla. Realtidstext, RTT, är det nya standardsättet att skicka och ta emot meddelanden. Det innebär att textkonversationen visas tecken för tecken och att du etablerar samtal med larmoperatören. Dessutom går det att utöka RTT:ns funktionalitet med videofunktion, varigenom en tolk kan kopplas in. I Nederländerna pågår exempelvis ett projekt sedan 2014 för att successivt uppgradera 112-plattformen och införa direktsamtal för döva.

MMX är anpassat för NG112.