nWise på plats i S:t Petersburg för att främja svensk teknik inom hjälpmedel och kommunikationsstöd i Ryssland

Under förra veckan var nWise på plats i S:t Petersburg på inbjudan av Svenska Institutet och Sveriges generalkonsulat, för att ta del av en konferens om ”Innovation och inkludering inom utbildning och kultur”. Målet var att främja den svenska kompetensen och tekniken som finns inom kommunikationsstöd och hjälpmedel, samt nätverkande med övriga svenska och ryska deltagare.

Deltagare utöver nWise från Sverige var andra experter inom ämnet, samt ryska myndigheter och organisationer, vårdspecialister och andra viktiga aktörer.

Det var en väldigt intressant konferens att ta de av. Både för att få en djupare förståelse hur Ryssland arbetar med personer som behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och andra kommunikationshjälpmedel som telefoni, och för att få dela med oss av vår erfarenhet och hur vi arbetar med kommunikation och tillgänglighet. Få företag arbetar med detta i Ryssland, då de flesta personer förväntar sig att regeringen ska ordna det. Lokala myndigheter hanterar idag anbuden och inköpen av utrustning utan att involvera leverantörer eller distributörer. Det kommer bli väldigt spännande att se vad som kommer från denna konferens, och vi uppskattade verkligen möjligheten att delta i evenemanget och dela med oss av våra erfarenheter i det här forumet.