nWise levererar en ny teknikplattform till Texttelefoni.se

nWise har av Samres fått det prestigefulla uppdraget att leverera en helt ny teknikplattform till texttelefonitjänsten Texttelefoni.se. Det här är en kostnadsfri förmedlingstjänst som PTS tillhandahåller genom upphandlade leverantörer. Ny leverantör från 2 april 2018 är Samres tillsammans med nWise. Texttelefoni.se, som i många år gjort det möjligt för vuxendöva, barndomsdöva, dövblinda, hörselskadade och talskadade personer att göra förmedlade telefonsamtal till vanliga taltelefoner, kommer få ett helt nytt utseende fr.o.m. den 2:a april 2018.

En webbaserad texttelefon för mobiltelefoner, surfplattor och datorer kommer att vara tillgänglig på den nya hemsidan för Texttelefoni.se och det kommer att finnas nya enkla, moderna Texttelefoni-appar att ladda ned från App Store och Google Play.

Självklart kommer man även kunna fortsätta använda tjänsten med existerande texttelefoner och bildtelefoner med totalkonversation.

”Det här uppdraget är extra roligt för oss eftersom vi redan nu levererar motsvarande lösningar till texttelefonitjänster i de flesta andra länder i norra Europa och nu äntligen får chansen att göra det i Sverige också”, säger Niklas Cassel, VD för nWise. ”Vår uttalade målsättning är att kunna bidra till att användare i Sverige ska ha tillgång till världens bästa texttelefonitjänst och vi vill skapa attraktiva och användbara lösningar även för grupper som inte använder tjänsten så mycket idag, såsom t.ex. yngre döva personer och personer som blivit hörselskadade eller döva sent i livet”, fortsätter Cassel.

nWise är en ledande leverantör av IP-baserade kommunikationsplattformar där video- eller textkommunikation är viktiga delar för tillgängligheten.  nWise är dessutom experter på kommunikation och gränssnitt för äldre och personer med funktionsvariationer. Kommunikationsplattformen MMX har utan tvekan satt en ny nivå för video- och texttelefonitjänster och har sedan nWise bildades 2008, levererats till många kunder globalt.