EU

  • Minister Regnér nämner nWise i sitt tal vid universitetssjukhuset Charité, Berlin

  • Åsa Regnér, vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, höll ett tal om e-hälsa och digitaliseringen av sjukvården på ett statsbesök vid unviersitetssjukhuset Charité i Tyskland. Regnér nämnde nWise och EU-intiativet i Hudiksvall som ett exempel...

  • Läs mer