Stora utmaningar för dövblinda individer i samband med covid-19 och andra kriser

I USA lever en stor andel personer med dövblindhet ensamma. De bor i avlägsna landsbygdsområden eller isolerat, med mycket begränsad tillgång till personlig hjälp. Och i kristider, som coronavirusutbrottet, riskerar dövblinda individer att bli ännu mer isolerade.

Den nuvarande situationen med covid-19 förväntas bli värre innan läget stabiliseras igen. Vi kommer dock att drabbas av fler kriser än denna pågående pandemi. Förutom spridning av virus kan vi också råka ut för naturkatastrofer, som jordbävningar, orkaner och bränder samt krissituationer vållade av människan själv. I alla dessa situationer kommer det bli svårare för dövblinda personer att kommunicera med sin omvärld.

Många dövblinda individer är teckenspråksutövare, som vuxit upp i teckenspråkssamfund. Det ligger därför nära till hands att de vänder sig till andra teckenspråksutövare i kristider. ”Att kunna kommunicera med min döva vän” är ett vanligt önskemål inom den demografiska gruppen.

Plattformen myMMX db ger åtkomst till förmedlingstjänster av biltelefoni och texttelefoni samt realtidskommunikation med andra bild- och texttelefoner på marknaden. Detta gör att personer med dövblindhet kan kommunicera sinsemellan och ge stöd och råd till varandra.

Så påverkar covid-19

Spridningen av covid-19 visar tydligt hur utmaningarna för dövblinda individer blir större i kristider:

  • Yrkesverksamma personer uppmanas att arbeta hemifrån. Personer med dövblindhet kanske inte har tillgång till förmedlingstjänster som gör att de kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.
  • Social distansering sätter dövblinda i en besvärlig sits, eftersom dövblinda personer ingår i en kultur där man är konstant beroende av kontakt.
  • I vissa länder rekommenderas personer med sjukdomssymptom att ringa sina läkare och därefter invänta läkarens ”tillåtelse” att besöka mottagningen för vidare undersökning.
  • Oro för resor både i närområdet och mer långväga gör att fler dövblinda personer stannar hemma.
  • Utbredd hamstring leder till att dövblinda individer oroar sig för att inte kunna ringa runt och begära hjälp (det vill säga kontakta familjemedlemmar, begära SSP/CN, etc).
  • Tillgången till tolkar blir mer osäker.

Redan idag finns det teknik som kan avhjälpa en del av dessa svårigheter, men dagens byråkrati begränsar i vissa fall tillgången till tekniken. På nWise samarbetar vi med olika myndigheter för att identifiera och avlägsna hinder, så att alla som behöver tekniken också ska få tillgång till den. Vi är medvetna om den besvärliga situation som många befinner sig i och strävar efter att stärka våra produktions- och utvecklingsprocesser och att lansera nya planerade funktioner och förbättringar.

Vill du veta mer om nWise och om hur myMMX db kan underlätta situationen för dövblinda individer? Tveka inte att kontakta oss.

Mer information hittar du här:

myMMX db

https://deafblindvp.me/
Porträtt av Chicago baserade Bryen M Yunashko, DeafBlind National Advocacy Specialist.
Bryen M. Yunashko från Chicago är dövblind och är en aktiv röst för det döva och dövblinda samhället, allt från från textning till tillgänglighet inom teknik och kultur. Bryen arbetar även med myMMX db i USA.