nWise - communication for all

 • nWise mission är ”att möjliggöra kommunikation för alla” och vår vision är att kunna ge alla människor tillgång till verktyg och tjänster som gör dem tillgängliga på sina egna villkor och som gör samhället, vården och omvärlden tillgänglig för alla.

  nWise AB grundades 2008 och har huvuddelen av sin verksamhet i Uppsala. Vi är världsledande inom teknik för förmedlingstjänster. Huvuddelen av de leverantörer som erbjuder text- och bildförmedling i Europa och även leverantörer i Asien, Nord- och Sydamerika baserar sina tjänster på MMX®. nWise är också en komplett leverantör av video-och texttelefoner, myMMX®, anpassade för äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet.

   

   

   

   

 • Kontakta oss

PORT - vår värdegrund

 • Dessa värderingar definierar vår kärna, hur vi alltid vill uppträda internt mot varandra och utåt mot våra kunder:

  Pioneers – Genom att tänka nytt och skapa nya lösningar bryter vi ny mark.

  Open – Vi tror på en öppen kommunikation och har ett öppet sinne.

  Reliable – Vi finns där för våra kunder och bygger långsiktiga relationer.

  Team focused – Självklart ska individuella hjältar få premieras, men vi vet att vi jobbar som bäst när vi gör det tillsammans och nära våra kunder.

 • myMMX [db] levererar inte bara till nästa generation en ny tekniknivå i det konventionella VRS-konceptet. Det kommer också att hjälpa till att återförena de döva och dövblinda samhällena som länge har lidit ett allvarligt tekniskt gap. (t ex 90% av mina vänner är döva, och jag har inte kunnat ringa dem i år.)   myMMX [db] är mer än bara en cool teknikpryl. Det är grunden till en social revolution.

  • Bryen M Yunashko

  • myMMX© db användare, Chicago, USA