nWise på plats i Hälsodalen, Visby

nWise AB har varit på plats i Hälsodalen på Gotland i samarbete med Hälsans nya verktyg. För fjärde året i rad arrangerades Hälsodalen i samband med Almedalsveckan, där vi har fokuserat på välfärdsteknologi och e-hälsa. Förra året drog Hälsodalen över 5000 besökare och i år är det fler än 60 seminarer under veckan.

Under onsdagen visade nWise upp MMX® Care i Hälsodalen. Där presenterade vi vår sambandscentral med tjänster och service för att länka ihop patienter, verksamheter och anhöriga med varandra. Vård på distans genom modern teknik när den är som bäst!

Dagen efter (idag) visades MMX® Care i samband med KOL-projektet för en fullsatt sal på Hälsodalen. KOL-projektet är ett samverksprojekt vi deltar i tillsammans med Karolinska Universitetet, Telia mfl. Vård på distans av patienter med KOLRISE och Riksförbundet HjärtLung har visat hur MMX® Care fungerar inom hemsjukvård och ökar patientens livskvalitet och kontroll över sin situation.

Läs mer på vår Facebook-sida HÄR