MMX® RTT

  • Det är en självklarhet för de flesta att snabbt kunna nå nödnummer i en krissituation. För döva, personer med dövblindhet eller hörselskada är möjligheterna att kommunicera med kritiska samhällsfunktioner sällan självklara.

    För det borde väl vara en grundläggande rättighet för alla att kunna få hjälp när man är i nöd?

     

  • Kontakta Oss
    • Ett tillgängligt 112

    • Vi hjälper myndigheter med ansvar för kritiska samhällsfunktioner, t.ex. 112-tjänster, att öka sin tillgänglighet. Vi har stor erfarenhet av att skapa effektiva kommunikationslösningar som tar hänsyn till både användarnas behov och de komplexa miljöer och processer som t.ex. en larmoperatör arbetar inom.