Nödsamtal med RTT samtal

 • Det är en självklarhet för de flesta att snabbt kunna nå nödnummer i en krissituation. För döva, personer med dövblindhet eller hörselskada är möjligheterna att kommunicera med kritiska samhällsfunktioner sällan självklara.

  MMX® är din självklara lösning för att ansluta Realtidstext (RTT) vid nödsamtal. Realtidstext är text som överförs samtidigt som den skrivs. Mottagaren kan då läsa samtidigt som det skrivs, utan att behöva vänta på att det ska skickas.

  För det borde väl vara en grundläggande rättighet för alla att kunna få hjälp när man är i nöd?

 • Kontakta Oss
  • MMX® RTT

  • Realtidstext används ofta av döva, dövblinda och personer med nedsatt hörsel, samt av förmedlingstjänster, Texttelefoner (TTY) och Text over IP-tjänster (ToIP) då RTT har blivit global standard som ska efterföljas av tillsynsmyndigheter, lagstiftare, tjänsteleverantörer och teknikleverantörer. RRT kommer ersätta de tidigare Texttelefonerna och TTY i Europa, Nordamerika och Asien, samt i flera länder runt om i världen.

  • MMX® RTT vid akutsituationer

  • Det är en självklarhet att alla människor ska kunna ringa nödsamtal vid en akut- eller krissituation. MMX® RTT är en anslutning som möjliggör för larmcentraler och andra allmännyttiga tjänster (Public Service Access Point, PSAP) att ta emot samtal från Total Communication-tjänster som använder RTT.

  • Direktsamtal till larmcentralen

  • I en undersökning som gjordes av den rådgivande kommittén för akutsjukvård i USA svarade 77% att det var viktigt att kunna ringa nödsamtal utan att gå via en tredje part eller förmedlingstjänst (12 766 personer deltog i undersökningen online). 83% svarade att de helst vill använda samma enhet och funktion som de använder för sin dagliga kommunikation .

   Behovet av larmcentraler som kan ta emot RTT-samtal har ökat avsevärt. De statliga larmcentralerna i Nederländerna använder MMX® RTT sedan 2014. Sedan implementeringen har antalet samtal ökat från ett samtal per månad till 30-50 samtal per månad.

  • Möjligheter med MMX® RTT

  • MMX® RTT kan integreras med larmcentralernas egna växellösningar. Integrationen omfattar följande huvudfunktioner:
   • Placering av inkommande RTT-samtal i den primära kön
   • Sökning efter tillgänglig telefonist eller agent
   • Direktsamtal till larmcentraler via applikationer som använder RTT, utan interaktionen av förmedlingstjänster eller tredje part.

Nödsamtal med RTT samtal

 • Vill du läsa mer om hur MMX® kan hjälpa dig att komma igång med att göra nödsamtal tillgängliga?

  Klicka på länken nedan för att ladda ner vår broschyr.

  MMX RTT