Distansvård med video

 • Nästan hälften av alla kostnader inom hälso- och sjukvården går till ungefär 3-4% av alla patienter. Runt 85% av den totala kostnaden för hälso- och sjukvård står personer med kroniska sjukdomar för. Detta är enorma summor pengar till en liten del av patienterna. En patientgrupp som bara ökar då kroniska sjukdomar är relaterad till en hög ålder. 2024 beräknas gruppen 80 år och uppåt utgöra närmare 640 000 individer bara i  Sverige. Kort innebär det att färre arbetande ska försörja allt fler personer som inte arbetar. Detta kan i sig innebär problem att finansiera det svenska välfärdssystemet. Kommuner och landsting står inför att ta hand om fler personer utan att öka kostnaderna.

  Distansvård med MMX®  är ett arbetsverktyg för att vården ska klara framtidsutmaningen. En framtid som egentligen redan är verklighet.

  Online-hälsa hjälper till att säkerställa god vård på distans, spara tid genom att ta bort onödiga resor för både patient och vårdgivare vilket ger fler individer möjlighet till att ta del av en jämlik vård. Detta bland annat genom att komplettera läkarbesök med bland annat video för distanskonsultation.

   

   

   

 • Kontakta oss
  • Tillsamman löser vi vårdutmaningen

  • Ingen kan lösa hela vårdutmaningen på egen hand. Därför fokuserar nWise på sin nisch för att i samarbete med andra aktörer ge vården den lösningen som behövs för att klara vårdutmaningen så långt som möjligt med teknik.
   MMX® är en världsunik lösning för både storskaliga och mindre verksamheter. Den används idag som nationell plattform i 13 olika länder.

  • Verksamheten

  • Med vår kommunikationsplattform gör vi vården ännu mer tillgänglig, effektiv och attraktiv. MMX Care® hjälper till att vårdinsatser sätts in på rätt sätt vid rätt tillfälle, resursfördelning. Med högt fokus på arbete i preventivt skede och tidigt skede kan det höga trycket på t.ex. akutmottagningar och specialistmottagningar direkt minska.

  • Patienten

  • För att känna trygghet behöver patienten känna sig sedd och hörd. De behöver även ha möjlighet att vara ifred när det behövs. Då är det lättare att inte svara än att inte öppna om det ringer på dörren. Fördelar med MMX Care® enligt de patienter som använt sig av oss säger att det är bättre än ett telefonsamtal och lika bra som ett besök, de är mer självbestämmande och delaktiga i sin vård, ger en bättre upplevelse av behandlingsresultat och rehabilitering och är bra för plånboken.

  • Anhöriga

  • De anhöriga ska vi inte glömma i vårdens ekosystem. De är en stöttepelare som får hela vårdapparaten att fungera. De utför ett osynligt arbete och är en trygghetsfaktor för patienter som inte är mätbart. Om det inte vore för de anhöriga, vem skulle då åka till apoteket, mataffären eller skjutsa till sjukhuset?
   Anhöriga behöver spara tid, kraft och ork. Då de kan bo långt bort ska de dessutom i regel även hinna med sitt eget jobb. MMX Care® ger de anhöriga möjligheten att vara ett stöd på distans för att få mer tid att stötta i närhet på ett kvalitativt sätt.