Att tänka på som köpare av MMX

nWise är programleverantör och personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i MMX-produkterna. Det är du som personuppgiftsansvarig som behöver veta vilka uppgifter du samlar in, varför och hur länge du ska ha kvar dessa uppgifter i programmet. Vilka personuppgifter som kommer att behandlas av dig i MMX vet bara du. Om det är en privatpersons eller enskild firmas uppgifter som då blir personuppgifter eller ett aktiebolags uppgifter vet bara du. nWise registrerar aldrig någon annan data i MMX än det förnamn och efternamn som uppgifts i samband med köp av produkt. Läs mer under integritetspolicy.

Känsliga personuppgifter i nWise program

Vad som är att betrakta som känsliga uppgifter vet bara du som köpare. Om du till följd av den verksamhet som du bedriver kommer att behandla känsliga personuppgifter är du skyldig att innan sådan behandling påbörjas ta reda på vilka säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling. Du måste ta reda på om du behandlar känsliga personuppgifter.  Dataskyddsinspektionen skriver mer om behandling av känsliga personuppgifter här.

I ett försök att hjälpa dig ta reda på vilka säkerhetsåtgärder du kan behöva ta ställning till har vi sammanställt ett antal funktioner i programmet som inte bör användas, samt vilka personuppgifter som kan komma att behandlas via dessa funktioner.