Hur covid-19 påverkar dövtolkning i Tyskland

Coronavirusets effekter slår hårt mot samhället. Men på vilka sätt har pandemin påverkat tillgängligheten och behovet av teckenspråkstolkning runtom i världen? I vår bloggserie ”Dövtolkning i coronans tid” tittar närmare på situationen i olika länder. Den här gången fokuserar vi på Tyskland, och Sabine Broweleit, VD på förmedlingstjänsten TESS som berättar mer om tillgängligheten för landets döva personer.

Vilken service för teckenspråkstolkning finns det i vanliga fall i Tyskland?

”I Tyskland finns VRI och distanstolkning tillgängligt. I vissa fall erbjuds även samhällsbaserade tolktjänster till döva/ibland erbjuds kontakttolkning. År 2002 fastställdes det tyska teckenspråket som ett självständigt språk, vilket medförde att teckenspråkstolk som yrke blev allt mer etablerat. Idag finns utbildningar för att bli auktoriserad teckenspråkstolk.”

Hur har Coronasituationen påverkat möjligheten till teckenspråkstolkningen specifikt?

”Tolkning på plats har i stort sett stängt ner, medan samtalsvolymerna har ökat till en extremt hög nivå. Det ställs allt högre krav på distanstolkarna. I början av Corona-krisen fanns inte information från regeringen översatt till teckenspråk. Det fick de dövas riksförbund i Tyskland att ingripa. Så idag finns den mesta informationen från federala och statliga myndigheter även tillgänglig på teckenspråk. De döva har inte någon direktanslutning till akutläkartjänsten 116 117 gällande Corona. De måste först ringa oss för att upprätta en telefonförbindelse, som de själva måste betala för (icke-döva behöver inte betala för samtal till akutläkartjänsten). Om detta innebär en ökad isolering för döva människor kan vi inte uttala oss om. Det kanske är samma för hörande människor.”

Hur skulle ett önskat läge se ut? Vilka verktyg och beslut borde vara på plats, för att ge döva personer ökad tillgänglighet?

”Vi hoppas att sjukvården 116 117 snart finns tillgänglig kostnadsfritt även för döva personer.”

Sabine Broweleit, VD på tyska förmedlingstjänsten TESS

Läs om hur covid-19 påverkar dövblinda i USA här:

Stora utmaningar för dövblinda individer i samband med covid-19 och andra kriser