Nyheter

  • We hope that you are all safe and well!

  • Everyone at nWise is working hard to make sure that our customers in Asia, Europe and North America all have uninterrupted access to telephony, remote interpretation and relay services. And at the same time work safely. Therefore, to ensure busi...

  • Läs mer
  • Så blir 112 tillgängligt för alla

  • För många av oss är det en självklarhet att kunna ringa nödsamtal vid krissituationer. Men vissa grupper i samhället, som döva, dövblinda och hörselskadade, har fortfarande begränsade möjligheter att nå fram till larmoperatörer och få...

  • Läs mer
  • Så jobbar DeafKidz för att hjälpa barn som far illa men inte kan berätta om vad som har hänt

  • Grova övergrepp är en del av vardagen för många av världens barn som lider av hörselskador och dövhet. Organisationen DeafKidz International jobbar för att de drabbade barnen ska få ett bättre liv och kämpar mot den tragiska normalisering...

  • Läs mer